wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kategorie

Kontakt

 • NIP: 873-000-42-56
 • E-mail:sklep@doskonalakawa.pl
 • Telefon694 269 507
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Producenci

Kawa 1000espressosKawa Balletti CaffeKawa IllyKawa Inpunto CaffeKawa Morettino CafeKawa OzcaffeKawa San Giusto Caffè

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
 1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.doskonalakawa.pl jest Simplafero Bogdan Kras ul.Grochowa 3 26-600 Radom NIP: 873-000-42-56 Regon: 122829988, (zwanym dalej Sprzedającym).
 2. Konto bankowe Sprzedającego: ING Bank Śląski | Nr rach.57 1050 1793 1000 0092 2145 3260
 3. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski
 4. Złożenie zamówienia w sklepie www.sklep.doskonalakawa.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja Klienta
 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 2. Klient, który dokonał prawidłowej rejestracji konta wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
  • zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.
 5. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przyjęcie i realizacje zamówienia
 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i zawierają podatek zgodny z opisem towaru. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. W koszty przesyłki są wliczone koszty materiałów służących do zapakowania.
 5. Koszt dostarczenia przesyłki, zgodne z cennikiem zawartym w opłatach za przesyłkę, pokrywa Klient.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 7. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 3 do 5 dni.
 8. Każda transakcja będzie potwierdzana rachunkiem.
 9. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego (dla płatności z góry) lub po potwierdzeniu zamówienia (dla płatności przy odbiorze).
 10. Zamówienia można odwołać tylko w formie pisemnej.
 11. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych.

Gwarancja i reklamacja
 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy ( e-mailem ) i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym ( towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta ). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (rachunek) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady wraz z oryginałem rachunku. Rachunek jest niezbędny do wypełnienia protokołu anulowania sprzedaży. Protokół ten jest wymagany przez Urząd Skarbowy.
 7. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem ( chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Sprzedającym a Kupującym )

Postanowienia końcowe
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Cenniki ustala sprzedawca. Dostawy będą realizowane po cenach z dnia zakupu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Przejdź do strony głównej